In 1950, un locuitor din Delphi, Ioannis Kaltsis, inspirat de frumuse ţ ea zonei, înfiin ţ ează pe strada prinicipală a satului modern Delphi binecunoscutul hotel şirestaurant Iniohos. In cur ând, hotelul lui devine un loc de atrac ţ ie pentru multe personalită ţ i din cultură şi din alte domenii. Mai t ârziu, descenden ţ ii lui, respect ând nu numai tradi ţ ia dar şi importan ţ a vestigilor arheologice, au renovat Iniohos, pastr ând calitatea înaltă a tuturor serviciilor.

In zilele noastre, pelerinii moderni care vin la Sanctuarul lui Apollo găsesc în Iniohos din Delphi, facilită ţ i unice şi o varietate de m âncăruri tradi ţ ionale preparate cu ulei de masline. Iniohos este situat la numai 300 metri de complexul arheologic şi de Muzeul din Delphi, oferind o panoramă spectaculoasă a Golfului Corintic şi a faimoaselor văi cu măslini din Amfissa.

In plus, oaspe ţ ii no ştri pot beneficia de ştrandurile cu nisip din apropiere care se gasesc pe malul Golfului Corintic la aproximativ 15 kilometri, sau iarna pot beneficia de practicarea sporturilor de iaran în Centrul de Ski Parnassos care se află la 27 de kilometri depărtare.

Romanian flag Fiecare cameră are: